Opera 唇膏💄一試便愛上😍😍

最近買左一支Opera 既唇膏黎試。輕輕一擦,真系好有驚喜😱😱 ,唇膏本身很出色吾在講,加上質地好水嫩,一d都吾乾!最正系過左一斷時間仍然好持久!同YSL, Chanel, Shiseido 既唇膏💄真系有得揮! 吾講吾知,Opera 每支唇膏都只系$98,CP 值超高!

#Opera 

#CP值超高既唇膏

#推介 10 Plum Pink 

Leave a Reply