Janeclare 消毒保濕精華,用完唔會乾爭爭

勤洗手,消毒雙手,呢兩句說話,近呢兩個月聽得最多其中兩句,所以雙手都已經開始乾同有倒剌出現

好彩朋友介紹我用<JaneClare 葡聚糖草本保濕消毒精華> 能殺滅 99.9% 細菌病毒,蘊含 β-葡聚糖 (Beta Glucan)和天然保濕滋潤成分,殺菌同時滋潤肌膚,促進皮膚益生菌生長,就算有傷口,使用都不會有<哪>的感覺

用後雙手不會有痕癢和乾燥的感覺, 滋潤度也不錯

更有兩個size可以揀非常方便,細支裝放入手袋啱啱好,大支裝放屋企同車就啱晒啦

.

.

JaneClare葡聚糖草本保濕消毒精華

HK$38 / 30ml

HK$99 / 100ml

JaneClare 與大家一齊在家中抗疫,只要到以下的網站訂購<葡聚糖草本保濕消毒精華>購滿HK$300或購買三瓶100ml 的,即可以享受免費送貨服務「離島收$100」(讓大家在家中也可購買到),<正常要 $500先送貨>

.

訂購網站:http://bit.ly/2IXe9ed

.

.

@janeclareofficial 

Leave a Reply