❣️夏日清爽保濕首選🌟PATYKA 高效保濕面霜💋

夏日炎炎☀️🔥,最怕塊面痴立立。以為外國牌子嘅面霜拎返嚟香港用會好立,但PATYKA 既intensive hydro-soothing mositurizer 好補水之餘仲唔會痴立立。由於採用植物提取精華🌺同埋法國冰川泉水❄️,所以為肌膚帶來最好嘅天然補水屏障,皮膚都易啲吸收就唔會痴立立。

#夏天出入冷氣地方必備補水神器

#法國補水面霜

#PATYKA皇室御用品牌

1 Comment

Add Yours →

Leave a Reply